فرسي

امال ,برلین

 

امال برلین ٬ یک دوره اموزشی مخصوص روزنامه نگاران(خانم و اقا) پناهجودرالمان میباشد

 کاربرد رسانه ها در المان چگونه میباشد؟  تفاوت علکرد روزنا مه نگاری درآلمان باسایرکشورهادرچه چیزمیباشد؟ آلمانیها چه طرز فکری دارند؟ دراین دوره اموزشی دو ماهه به نکات ریزدرموردکاربری رسانه هادرالمان میپردازیم وباضوابط اخلاقی وروشهای تحقیق درالمان آشنا میشویم . مرزبین آزادی تفکروروزنامه نگاری با مسئولیت پذیری کجاست؟ این دوره برای بالابردن تجربه عملی شرکت کنندگان میباشد. شرکت کنندگان روزنامه نگار با تهیه گزارش جامعه کشورالمان را زیر ذره بین قرارمیدنند. چرا آلمانی ها ازدواج نمیکنند؟ آلمانی ها فرزندان شان را چگونه تربیت میکنند؟ یک دبستان آلمانی چه روشهایی رادراموزش کودکان بکارمیبرد؟ مواردذکرشده وهرآنچه به نظرشما غیر معمول میباشد میتواند موضوع گزارش شرکت کنندگان باشد. روزنامه نگاران گزارش  خود رامختص به پناهجویانی کرده که سعی دارندخودشان را با اجتماع المان و مردم المان تطبیق بدهند واینکه پناهجویان خود را درچه مرحله ای در  این اجتماع غریب وجدید میبینند. ما در نظر داریم که گزارشهای دریافتی را در مجله کریسمون به زبانهای المانی ٬عربی و فارسی به چاپ برسانیم.

امال برلین! پروژه ای طرح شده از طرف مدرسه روزنامه نگاران پروتستان می باشد.  روزنامه نگارانی که در دو تا سه سال اخیر به المان پناه اورده اند میتوانند در این دوره ها شرکت کنند. مقاله های نوشته شده توسط روزنامه نگاران به زبان های عربی و فارسی تحریر خواهند شد.

شرکت کنندگان در این دوره اموزشی می بایست به زبان انگلیسی یا آلمانی تسلط داشته باشند تا بتوانند به راحتی بایکدیگر درمصاحبه و یا گفتگو ها شرکت کنند. چنانچه تقاضای پناهندگی شما هنوز در جریان است وبه اتمام نرسیده ٬ بازهم میتوانید دراین دوره شرکت کنید،   به شرط  اینکه اجازه اقامت وسکونت در برلین را داشته باشید.

زمان شروع دوره : ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶

مدت زمان دوره :  ۲ ماه

انجمن نویسندگان: درنظرگرفته ایم که درپایان این دوره یک انجمن نویسندگان تشکیل دهیم که این نویسندگان بتوانند در صفحه اینترنت “ امال برلین!“ اخبار روزمره را به زبان عربی وفارسی وحتی آلمانی در اختیارافرادی قرار دهند که تازه به آلمان وارد شده اند٬ توانایی صحبت به زبان آلمانی را به خوبی ندارند وعلاقه مند هستند بدین روش از اخبار شهر با اطلاع شوند.

لطفا تقاضانامه خودرا به خانم جولیا گرلاخ بفرستید.

Julia.Gerlach@ev-journalistenschule.de

.